top of page
Solpaneler solna

GRÖN TEKNIK

Fr.o.m. 1/1 2021 kan du som ska installera Grön teknik få skattereduktion för kostnaden för arbete och material.

Skattereduktionen för Grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Läs mer på www.skatteverket.se

 

Skattereduktion för Grön Teknik ges för:

Installation av nätanslutet solcellssystem.

Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.

Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.

Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

 

Avdraget görs direkt på fakturan och installationsföretaget ansvarar för att ansöka om skattereduktionen hos Skatteverket.

GRÖN TEKNIK AVDRAG

Vid installation av grön teknik till fast pris (totalentreprenad) beräknas kostnaden som inte ger rätt till skattereduktion, exempelvis projekterings- och resekostnader, schablonmässigt till tre procent av det totala priset för installationen.

 

Detta innebär att vid totalentreprenad kan underlaget för beräkning av skattereduktion för installation av grön teknik schablonmässigt beräknas till 97 procent av totalpriset.

Laddningsstation för elbil
bottom of page