top of page
Energilagring solna

ENERGILAGRING

När solcellerna producerar mer el än du använder för stunden uppstår ett överskott. Du kan antingen sälja överskottet eller lagra det i batteri.

Lagrad överskottsel kan användas när panelerna inte producerar el, t.ex. under natten eller för att kapa effekttoppar.

 

Vi erbjuder olika lösningar och storlekar på batteri för lagring av egenproducerad el.

Installera solpaneler

FÖRDELAR MED ENERGILAGRING

Hjälper dig få ut maximalt från din egenproducerade el.

Jämnar ut energin under dygnet.

Lagrad energi kan användas när panelerna inte producerar el.

Kapa effekttoppar.

bottom of page